Bela crkva

Belocrkvanska opština prostire se na 353 km ² površine. Ima oko 21.500 hektara oranice. Ostali deo zemljišta čine: livade, pašnjaci, vinogradi, voćnjaci, šume i drugo.

Kroz Belocrkvanski kotlinu protiču reke Karaš i Nera a preseca je i kanal Dunav – Tisa – Dunav. Nera je leva i najmanja pritoka Dunava. Ona izvire u Rumuniji au našu zemlju ulazi kod sela Kusića. Od tog mesta pa do ušća u Dunav, Nera predstavlja graničnu reku prema Rumuniji u dužini od 27 km.

Bela Crkva i okolina imaju umereno kontinentalnu klimu koju karakterišu duga i topla leta, nešto hladnija, a ponekad hladna i snegovita zima, kraća proleća i toplija jesen. Klimi ovog kraja posebnu specifičnost daje košava. To je jak, suv i slapovit vetar koji duva i do tri nedelje. Košava je jugoistočni vetar koji puše u pravcu severozapada. Osim košave dosta često duva severac i severozapadni vetar. Sjeverac je hladan vetar i najčešće duva zimi, a severozapadni vetar donosi kišu.

Na ovom sajtu je uvek aktuelna vremenska prognoza za Belu Crkvu kao i ostale gradove u Srbiji.