Đakovica

Đakovica je grad i sedište opštine Đakovica na jugozapadu Kosova. Atar naselja se nalazi na teritoriji katastarskih opština Đakovica-varoš površine 254 ha, Đakovica-van varoš površine 2227 ha i Sadik-agin zid površine 299 ha.

Grad je dobio ime po malo poznatom gospodaru i vazalu Vuka Brankovića – Jakovu, koji je ovde imao svoj posed. Sačuvan je njegov novac sa natpisom “Iakov”. U opširnom turskom popisu iz 1485. godine Đakovica se pominje kao selo sa 67 domaćinstava i seoskim popom. Sva lična imena u tom popisu su srpska, osim dva koja su možda albanskog porekla.

Od 16. veka, od doba obnovljene Pećke patrijaršije, postojala je u Đakovici crkva kao metoh manastira Dečana. Verovatno je iz nje preneto veliko zvono s natpisom na grčkom jeziku, koje se danas čuva u riznici manastira Dečana. Danas u Đakovici postoji srpska crkva Uspenja Bogorodice.