Inđija

Inđija se nalazi na južnoj strani Fruške gore na sredini puta između Beograda i Novog Sada. Od Rume je udaljena 25 km, a od Sremskih Karlovaca 23 km.

Inđija je i železnička raskrsnica Srema. Kroz Inđiju prolazi železnička pruga, Beograd – Novi Sad – Subotica, te Beograd – Stara Pazova – Ruma – Sremska Mitrovica. Pored Inđije prolazi i međunarodni auto-put Zagreb – Novi Sad – Subotica – Budimpešta.

Od reke Dunav i naselja Stari Slankamen, udaljena je 19 km.

Klima je umereno kontinentalna. Najviša srednja godišnja temperatura vazduha je u julu i avgustu, i iznosi 22 º C, dok je najniža srednja godišnja temperatura vazduha u januaru, -1 º C.

Na ovom sajtu možete naći uvek aktuelnu vremensku prognozu za Inđiju kao i ostale gradove u Srbiji.