Jagodina

Klimatske odlike formiraju geografski položaj i reljef, pa je za celu regionalnu prostoriju presudno što je visokim planinama odvojena od izrazitih uticaja iz Sredozemnog mora a široko otvorena prema Panonskoj niziji. Time se grade odlike umereno kontinentalne klime sa hladnim zimama i toplim letima, uz manja odstupanja, dok se u proleće snažnije osećaju toplija strujanja sa juga utičući na brže topljenje snega, na porast vodostaja i brži rast vegetacije.

Srednja godišnja temperatura iznosi 11,2 ° C – 11,7 ° C. Srednje mesečne temperature vazduha se kreću od -0,8 ° C u januaru do 22,2 ° C u julu. Takav raspopred temperature je uslovljen prodorom hladnih vazdušnih masa sa severa i toplih sa juga. Srednje mesečne temperature premašuju još u martu 10 ° C i zadržavaju se iznad te vrednosti sve do novembra. Taj dugi devetomesečni period pruža široke mogućnosti za turistička kretanja ka okolnim izletištima radi odmora, rekreacije, lova i ribolova.

Ukupna godišnja suma osunčavanja iznosi 2068 sati, od toga na period mar-okt otpada 1759 sati ili 85% od godišnje sume, što ovo područje svrstava u oblast umerene oblačnosti. U januaru je najmanje učešće sunčanih sati (65), a najveće u julu (306).

Padavine u proseku iznose 619 mm godišnje. Srednje mesečne sume su najveće u maju (83 mm), a najmanje u februaru (35 mm). Najviše atmosferskog taloga dobijaju prolećni i letnji meseci sa 344 mm ili 56% od ukupne godišnje količine.

Relativna vlažnost vazduha je najveća u zimskim mesecima kada su temperature niske, dok je tokom leta najniža. Ona se kreće od 64% do 71%, dok je srednja vrednost pritiska vodene pare 8,5 mm / Hg sa amplitudama u januaru od 4 mm / Hg do jula od 13,8 mm / Hg

Vjetrovi se javljaju kao stalni kada i prouzrokuju lokalne vremenske nepogode, ili kao povremeni ako ih stvaraju prodori vazduha iz susednih oblasti. Inače, vrlo su značajan faktor jer utiču na klimatske promene izazivajući razlike u temperaturi, donoseći padavine ili sušu. Međutim, kako Jagodinsko polje odlikuje period tišina sa 60,4%, a period vetrova sa 39,6%, oni malo pomažu u provetravanju kotline od zagađenog vazduha iu rasterivanje magle, pa i na manifestovanju drugih pojava.

Najučestalije duva severozapadni vetar sa osobinom da donosi glavne količine padavina pod uticajem vazdušnih struja sa Atlantskog okeana i Jadranskog mora.

Drugi po učestalosti je jugoistočni vetar košava koji stiže preko doline Crnice i kreće se nizvodno sve do Bagrdanskog tesnaca. Dolazi sa Karpatsko-Balkanskih planina usled razlika u vazdušnom pritisku koje nastaju kao rezultat visokog vazdušnog pritiska koji se obrazuje iznad kontinentalnih oblasti (Ukrajina) i Sredozemlja gde vlada nizak vazdušni pritisak. Tokom proleća i leta duva kao suv i dosta topao vetar sa kojim retko stižu padavine čak i tokom zime, mada donosi suv sneg i gradi visoke smetove izazivajući povećan osećaj hladnoće.

Treći po značaju je hladni severac naročito zbog uticaja na isušivanje tla u periodu vegetacije juli-septembar Znatno je ređi oktobar-januar mada tada utiče na najveće temperature.

Južni vetar, razvigorac, duva tokom cele godine. U rano proleće može se naglo javi i duže da traje izazivajući poplave. Sa njim se mešaju lokalna jugozapadna vazdušna strujanja iz Levačke kotline ili iz Varvarinskog polja, ali ih Đurđevo brdo ometa u prodoru ka Jagodini.

Inače, srednja jačina vetrova iznosi oko 2-6 bofora, što je ravno kretanju 2-5 m / s odnosno 7-18 km / h, dok maksimalna jačina ide i do 6-9 bofora, dovodeći do ozbiljnih šteta.

Jaki vetrovi obično ne traju dugo, sa izuzetkom košave koja tokom zime i proleća duva i do 15 dana sa maksimalnom snagom od 8 bofora, odnosno 55 km / h.

Olujni karakter, često praćen gradom, ima zapadni vetar sa najvećom cestino tokom leta.

Na ovom sajtu možete naći uvek aktuelnu vremensku prognozu za Jagodinu kao i ostale gradove u Srbiji.