Kovin

Kovin je grad i sedište istoimene opštine u južnom Banatu, u Vojvodini. Prema popisu iz 1991. godine je imao 13,669 stanovnika, a 2002. godine 14.250 stanovnika. Nalazi se 3 kilometra udaljen od Dunava, a rukavac Dunava, Dunavac, dolazi do rubova grada i na njemu je pristanište. Nadmorska visina lesne terase na kojoj je Kovin sagrađen je 79 metara. Nalazi se na 13 kilometara udaljenosti od Smedereva, 34 kilometara od Pančeva i 50 kilometara od Beograda. Nakon Pančeva je naznačajniji grad u banatskom Podunavlju.

Kovin je smešten na rtu diluvijalne terase koje duboko zadire prema koritu Dunava, iznad aluvijalne terase koja se prostire od Ivanova do Dubovca i prema podeli koju je sačinio Branislav Bukurov predstavlja Banatsko naselje ivičnog tipa.

Kovin je grad četvrtog ranga i predstavlja lokalni gravitacioni centar u pančevačkom mezopodručju.

Na ovom sajtu je uvek aktuelna vremenska prognoza za Kovin kao i ostale gradove u Srbiji.