Kula

Opština Kula ističe se središnjim položajem u Bačkoj. Međufunkcionalna spona i faktor okupljanja svoje teritorije je grad Kula. Iako je u svojoj opštini ekscentrično položena, po svojim višestrukim funkcijama Kula ima centralno značenje. Tako izraženi funkcionalni centraliteta sem Vrbasa i Sombora nema ni jedno naselje kanalske zone. Specifičnost saobraćajno-geografskog položaja Kulske teritorije naglašena je momentom tranzitno-čvorišnu dekoncentracije na šire područje Velikog Kanala, zbog čega je i Crvenka mogla preuzeti deo tranzitno-čvorišnih funkcija. U tom smislu Crvenka se pojavljuje kao sekundarna polarizacijska tačka koja prema sebi privlači deo Kulske teritorije i ima odgovarajuću ulogu u funkcionalnoj regionalizaciji. S relativno kompleksnijim regionalnim efektima.

Klimatska kontinentalnosti odražava se negativnim januarskim i visokim julskim temperaturama. Za godišnji tok temperatura je upadljivo da se ekstremi ne podudaraju s letnjim i zimski solsticij, ali s izuzecima od ove pretežne pravilnosti.

Na ovom sajtu je uvek aktuelna vremenska prognoza za Kulu kao i ostale gradove u Srbiji.