Novi Pazar

Novi Pazar se nalazi u 290 km južno od Beograda, na dionici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževska i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogozno i Peštersko visoravni.

Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija, na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostor ima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalnih i mineralnih izvora (Novopazarska i Rajčinović banja i Slatinski i Deževska kiseljak). Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj – proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma.

Na ovom sajtu možete naći uvek aktuelnu vremensku prognozu za Novi Pazar kao i ostale gradove u Srbiji.