Raška

Opština zahvata središni deo Ibarske doline, zapadne delove Kopaonika i istočne padine Golije. Dolinom Ibra je na severu povezano sa Zapadnim Pomoravlje i Šumadijom, na jugu sa Kosovom, na istoku dolinom Jošanice, desnom pritokom Ibra, sa aleksandrovačkom župom i Toplicom, i na jugozapadu dolinom reke Raške sa Crnom Gorom. Prostire se na površini od 666 km ².

Klima je umereno kontinentalna. Hidrografska mreža je gusta, jer na 1 km ² teritorije opštine Raška dolazi 550 m vodenih tokova. Prostor obiluje hidrološkim prirodnim retkostima, koje čine: radioaktivni izvori, jezera, vrela i termalni izvori.

Na ovom sajtu je uvek aktuelna vremenska prognoza za Rašku kao i ostale gradove u Srbiji.