Nalazite se na sajtu RS VREMENSKA PROGNOZA. Na našem sajtu je prikazana prognoza za Srbiju i njene gradove. U Srbiji je počela zima koja je se tek zahuktava.. Nasa vremenska prognoza je dugorocna i pomoćiće Vam da budete inforimsani o prognozi Vremena u svim gradovima Srbije. Vreme se ažurira na svakih par časova. Planirajte bezbedno Vaš dan! Vaš RsVremenskaPrognoza.Com Tim

Vremenska prognoza Sombor

S obzirom na geografski položaj, osnovne klimatske karakteristike područja opštine Sombor su umereno-kontinentalno podneblje sa određenim specifičnostima po pojedinim delovima područja (manja suma padavina i veća učestalost vetrova na Telečkoj zaravni itd.). Prema višegodišnjim prosečnim vrednostima osnovnih klimatskih elemenata, pre svega prema srednjoj godišnjoj temperaturi vazduha, koja ima vrednost 10,8 ° C (najniža je u januaru i iznosi -0,9 ° C, a najviša u julu), prosečnoj godišnjoj visini padavina (585 mm), prosečnoj sumi intenziteta sunčeve radijacije (ukupno tokom godine oko 0,14 KVB / cm ", a samo u letnjim mesecima oko 0,058 kVh / cm), oko 2170 sati osunčavanja u godini itd., očito je da su na području naše opštine osigurani optimalni biološki uslovi za život i rad. Međutim, vrlo često zbog velikih kolebanja ili neravnomernog rasporeda i ekstremnih pojava klimatskih elemenata, u kraćim ili dužim vremenskim intervalima dolazi i do posebnih klimatskih ekscesa (suša, velike količine padavina, rani i kasni mrazevi itd ..).

Klima opštine Sombor uslovljena je i strujanjem vazdušnih masa iz Ruske nizije i centralne Evrope, strujanjem sa juga i jugozapada i vazdušnim masama sa Atlantskog okeana. Prve donose kontinentalne i polarne odlike, dok mase sa Atlantika donose vlažno i nestabilno vreme.

Temperatura vazduha se kreće od najnižih u januaru, do najviših u julu, a potom ponovo opada sve do januara. Srednja godiišnja temperatura vazduha u opštini Sombor za pomenuti period ima vrednost od 10,5 ° C. Temperaturna amplituda iznosi 21,8 ° C.

Najčešći vetrovi su iz pravca severozapada (148 promila) i severa (severac) sa 147 promila. Na treće mesto po čestine javljanja, dolazi jugoistočni vetar (košava) sa 114 promila. Prosečna jačina vetrova (u bofora) je prilično mala i kreće se u rasponu od 1,9 (južni vetar) do 2,8 (severni vetar).

Na ovom sajtu možete naći uvek aktuelnu vremensku prognozu za Sombor kao i ostale gradove u Srbiji.

| + - | RTL - LTR