Sombor

Klima opštine Sombor uslovljena je i strujanjem vazdušnih masa iz Ruske nizije i centralne Evrope, strujanjem sa juga i jugozapada i vazdušnim masama sa Atlantskog okeana. Prve donose kontinentalne i polarne odlike, dok mase sa Atlantika donose vlažno i nestabilno vreme.

Temperatura vazduha se kreće od najnižih u januaru, do najviših u julu, a potom ponovo opada sve do januara. Srednja godiišnja temperatura vazduha u opštini Sombor za pomenuti period ima vrednost od 10,5 ° C. Temperaturna amplituda iznosi 21,8 ° C.

Najčešći vetrovi su iz pravca severozapada (148 promila) i severa (severac) sa 147 promila. Na treće mesto po čestine javljanja, dolazi jugoistočni vetar (košava) sa 114 promila. Prosečna jačina vetrova (u bofora) je prilično mala i kreće se u rasponu od 1,9 (južni vetar) do 2,8 (severni vetar).

Na ovom sajtu možete naći uvek aktuelnu vremensku prognozu za Sombor kao i ostale gradove u Srbiji.