Stara pazova

Opština Stara Pazova u Sremskom okrugu.

Međunarodni aerodrom u Surčinu je udaljen 25 km od centra opštine. Severna granica opštine je omeđena Dunavom koji znatno doprinosi transportnim mogućnostima koje postoje u ovom području.

Pogodan geografski položaj, raskršće glavnih puteva, blizina Beograda i Novog Sada, uslovili su povoljan razvoj ekonomskog i društvenog sedišta ovog dela Srema.

U KSVIII i KSIKS veku ovo područje naseljavaju Srbi, a naročito Slovaci.

Opština Stara Pazova ima jednu od najdužih tradicija kada je u pitanju razvoj malih i srednjih preduzeća u celoj Vojvodini. Danas ovde ima oko 500 malih i srednjih preduzeća i oko 2600 zanatskih radnji od kojih se većina nalazi u Staroj i Novoj Pazovi. Razvija se i industrija: drvno-industrijski kombinat, fabrika metalnih proizvoda i fabrika mašina, ciglana i dr.

Poljoprivreda je takođe važna u lokalnoj ekonomiji. Ima oko 30.000 hektara obradive zemlje, od čega je 22.000 hektara u privatnom vlasništvu.

Na ovom sajtu je uvek aktuelna vremenska prognoza za Staru Pazovu kao i ostale gradove u Srbiji.